Kannada

ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ

Writer DP! Bharavi Bharadwaja 28 May 20 3 Views
ನೋಡಿದಷ್ಟು ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ
ಕಾದಷ್ಟು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ
ಅತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿ
ಮೌನವಿದ್ದಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಜಾಸ್ತಿ
ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟು ಸನಿಹ ಜಾಸ್ತಿ
ಕಿರುಚಿದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಜಾಸ್ತಿ
ನಕ್ಕಷ್ಟು ನಲಿವು ಜಾಸ್ತಿ
ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ
ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ತಿರಸ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ
ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ದಿನ ಗೊಂದಲಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ
ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಿವಿದು ಬರೀ 3*6 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸ್ತಿ

#confusion #findyourself #explore #peace
0
Reading under T&C