Hindi

Zid hai pyaar

Writer DP! ashir_aa 04 Jan 17 44 Views
Zid yeh thi tumhe, ki hum bhi kuch kahein
Hamein yeh gila tha ki tum chup rahe
Yeh majbooriyan, aur yeh fansle Chah nhi te bhi
Badhte gaye....

9
Reading under T&C